Al meer dan 40 jaar ervaring en betaalbaar               

Rijschool machtigen (Digi D)

Voordat de Rijbewijswinkel een praktijkexamen voor je kan aanvragen, moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging.
Om de Rijbewijswinkel te kunnen machtigen, heb je het rijschoolnummer nodig. Dit nummer is: 6241W1
De machtiging kun je regelen via mijn.CBR.nl

Bij een praktijkexamen hoort een eigen verklaring. Deze kun je aanvragen en invullen via het CBR.